Enkel-ledare anslutningssladd

Enkel-ledare för anslutingar i rör i takkronor och andra belysningsarmaturer. Enkel-ledarna får inte användas friliggande.