För att begränsa och göra det lättare för dig som besökare här så nämner vi två fattningar av lamphållare. E14 och E27 har du säkert bekantat dig med. Till en lamphållare E14 används motsvarande ljuskälla E14 fattning. E:et står för Edison och 14 motsvarar diametern på lamphållarens gänga-fattning. Motsvarande E27.

För att fördjupa oss så finns det B22 vilket betyder bajonett-fattning där ljuskällan trycks och vrids fast vilket gör att ljuskällan inte kan lossna pga skakningar, vibratoner etc. Den sockeln används i båtar och i fastigheters utrymmen-trappuppgångar.

En lamphållare kallas också för lampsockel. Men för oss på Trevon Belysningsmaterial är en lampsockel en typ av lamphållare som inte har gängad fäste utan skruvas fast mot fundamentet med en eller flera skruvar.

När du får hem din lamphållare

Vanlig lamphållare bakelit är i tre delar som du ser på bilden till höger. Att tänka på är att insats-delen har ett lås som har till uppgift att låsa manteln för att den inte ska lossna och orsaka el-stöt. Lägg i insatsdelen så den ligger fixerad i kalott.  De godkända lamphållarnas gänga har en spärr för att inte den gängade rördelen ska gå igenom utan stanna före inloppet i lamphållaren. Skulle det uppstå glapp mellan lamphållare och bas så lägg in en friktionsbricka eller låsbricka mellan.

Vi kommer med bildillustrationer.

Porslinslamphållare

Porslinslamphållaren levereras i ett stycke där insatsdelen är vänd åt fel håll för att inte låsblecket ska låsa och orsaka besvär före användandet. Samtliga våra porslinshållare har ett inbyggt jordanslutningsbleck vilket förenklar en skyddsjordning.

Även här är porslinslamphållarens gänga låst vid övre gängning för att undvika motsvarande gängade rör passera igenom lamphållaren.

Lamphållare hos Belysningsmaterial.se Den här lamphållar-konstruktionen är inte vår utan endast en trevlig inspirations-bild

Lamphållarens tre delar

En lamphållare består i regel av tre delar:

  • Kalott
  • Insats
  • Mantel
Lamphållare Trevon Belysningsmaterial Kalott-Insats-Mantel