gängade lampdelar

När det gäller lamp-gängning så gäller M-gänga vilket är benämningen för metriisk gänga. M-gängan definieras av den internationella standarden ISO 68-1

Den minsta lampgängan är M8 där 8 anger diametern yttergänga. Beteckningen efterföljs av en siffra som här är 1 som anger gängstigning. Så lampgängan M8x1mm betyder Metrisk gänga där yttergängan är 8mm med gängstigningen 1mm.

De alternativ du möter här i vår butik är:

  • M8x1mm
  • M10x1mm
  • M13x1mm
  • M16x1mm

Att hitta den här gängstigningen på 1mm  i en järnhandel eller stormarknader är obefintlig utan är en typisk gänga just för belysningsarmaturer.

Under den här huvudmenyn har du tre undermenyer att utforska, Vissa artiklar kan finnas i andra menyer då artikeln kan vara en del av en anna del.

Kundkommentarer kring gängning:

Vi har fått kommentarer från lamprenoverare och privatkunder att den tidigare M10x1mm gängningen är grövre än den nuvarande.

Detta stämmer inte, men det stämmer att de äldre armaturerna har en något grövre gängning än den nuvanrande. Men det är den engelska standardgängningen GAS som finns på de äldre armaturerna och är tumbaserade. Har benämning G1/16,  G1/8,  G1/4,  G3/8 osv. Just G1/8 är den som förväxlas och antas vara M10x1mm. 

Gängade detaljer Trevon Belysningsmaterial Gängade detaljer
Helgängade lamprör rörnipplar Trevon Belysningsmaterial Helgängade lamprör rörnipplar