Kopplingsklämma även kallad toppklämma och ubåt där du skarvar tvinnade ledningar. Ubåten är sluten i andra änden. Skruvanslutning. Kopplingsklämman säljs här per 1-stycke

Kopplingslist även kallad sockerbit, där den är öppen på bägge sidor. Den här klipper du i det antal du behöver. T.ex. 3 polig då du använder fas-nolla-skyddsjord. Kopplingslist säljs här per 12-pol stycke och delas inte.

Att tänka på: Då du använder sockerbiten med jordledning (3 poler), ska alltid jordledningen fästas i den mellersta polen.

elmaterial ©belysningsmaterial.se

FÖRGRENING|JORDBLECK|KOPPLING|SKARV