Sladdförkortare - upphängningsbygel. En kombination för sladdupphängning i takkrok och som sladdjustering - sladdförkortare. För rund eller oval sladd.

dragavlastning för lampsladd takkrok©belysningsmaterial.se

Dragavlastning och sladdförkortare

De här artiklarna har funktionen dragavlastning och sladdförkortare.

Används för takkrok och fungerar till oval och rund lampsladd