Bussningar används vid ingångshål genomföringar i belysningsarmatuer eller i andra konstruktioner där den elektriska ledningen bör skyddas mot friktions-skavning.

Eltejp är en elastiskt tejp vilket gör att den sluter smiter tätt om materialet. Eltejp är som namnet anger en tejp för isolering av el. Den anväds även som märkning av el-ledning. 
När det gäller märkning av el-ledning så finns här en bestämd regel som inte får göras några undantag: DEN GRÖNGULA eltejpen får endast användas till skyddsjordledning eller som märkning av en jordanslutningspunkt.

Eltejpen kan också vara ett utmärkt skydd vid användning av textilsladdar exempelvis då vid dragavlastningen på stickkontakten som ett extra skydd mot textilen.